Wie bepaalt of ik met mijn project mag meedoen?

Na het sluiten van een projectronde toetst het programmateam of de projectvoorstellen voldoen aan de criteria. Vervolgens bespreekt een beoordelingscommissie te voorstellen. In deze beoordelingscommissie zitten één of meerdere ambassadeurs van Koers en kansen en beleidsmedewerkers met kennis over de thema’s. Uit de bespreking komt een advies aan het programmateam.