Mag mijn project ook mislukken?

Als blijkt dat een project niet lukt of niet het gewenste resultaat oplevert, dan kijken we samen waar dat aan ligt. We willen vooral met elkaar leren over wat wel en niet werkt, en waarom. Daarom is ook een project dat ‘mislukt’ waardevol. Het kan zijn dat een project gaandeweg bijgesteld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer we weten dat een vergelijkbaar project in een andere regio wel goed lukt. Door die kennis met elkaar te verbinden, hopen we het beste resultaat te behalen. Soms betekent ‘mislukken’ dat een project het beste kan stoppen. Ook dan zijn de ervaringen bruikbaar voor anderen.