Toegankelijkheid

We besteden veel aandacht aan vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze online informatie. Zodat iedereen die geÏnteresseerd is in ons programma onze website gemakkelijk kan vinden, bekijken en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen goed te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549. Ook is vastgelegd dat overheden daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.
Zie onze toegankelijkheidsverklaring.

Op onderdelen voldoet onze website nog niet

Onze website is gebaseerd op een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technische, wettelijke eisen voldoet. Toch is onze website op bepaalde onderdelen nog niet helemaal toegankelijk.
Het programma doet er alles aan om de website zo snel mogelijk volledig in lijn te brengen met de wettelijke richtlijnen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met ons via koersenkansen@minjenv.nl.