Toegankelijkheid

We besteden veel aandacht aan vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van online informatie . Zo kan iedereen de website Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering gemakkelijk vinden, bekijken en gebruiken.

Webrichtlijnen

Om dit mogelijk te maken hanteren we de Webrichtlijnen versie 2. Deze zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Toepassing zorgt voor toegankelijke en duurzame websites.

Open standaarden

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten we dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

De website Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet.

Europese richtlijn

Om in lijn te blijven met het Europese beleid zijn de Nederlandse Webrichtlijnen in december 2016 vervangen door de Europese standaard EN 301 549. De Europese richtlijn zal naar verwachting omgezet worden in de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Omdat deze uitgaat van dezelfde toegankelijkheidseisen als de Webrichtlijnen verandert er in de praktijk weinig. De wet wordt eind 2018 verwacht. Toegankelijkheid is dan een wettelijke verplichting.