Zoeken in het projectenlab

Hoe gebruik je de zoekfunctie?

Zelfgekozen trefwoorden

Je kunt de projectbeschrijvingen natuurlijk doorzoeken op trefwoorden die je zelf kiest, bijvoorbeeld 'afgerond' en 'Amsterdam'. Zorg ervoor dat je tussen twee trefwoorden een spatie gebruikt.

Wil je zoeken op doelgroep of problematiek?

Gebruik dan bij voorkeur een of meerdere van de volgende zoektermen (gescheiden door een spatie): jongeren, volwassenen, verdachten, voorwaardelijk gestraften, werkgestraften, gedetineerden, kortgestraften, arrestanten, voorlopig gehechten, ex-gedetineerden, LVB, forensisch psychiatrische patiënten, schulden, werk, wonen, zeden, multiproblematiek, familie, professionals, overige doelgroepen.

Wil je zoeken op betrokken partner?

Gebruik dan bij voorkeur een of meerdere van de volgende zoektermen (gescheiden door een spatie): politie, openbaar ministerie, reclassering, raad voor de kinderbescherming, halt, penitentiaire inrichting, advocatuur, zorg- en veiligheidshuis, zorgorganisaties, gemeenten, nazorgorganisaties (niet gemeentelijk), vrijwilligersorganisaties, werkgevers, bedrijven, woningcorporaties, overige partners.

Wil je zoeken op meerdere trefwoorden?

Natuurlijk kun je ook zoeken op een combinatie van trefwoorden uit beide categorieën, eventueel aangevuld met eigen trefwoorden.Let op! Zorg ervoor dat je tussen twee trefwoorden een spatie gebruikt.