The Great Escape (Amsterdam)

Het project ‘The Great Escape’ richt zich op mensen vanaf 18 jaar die weer vrij komen uit de gevangenis, schulden hebben en bij wie vermoed wordt dat sprake is van problemen die samenhangen met een licht verstandelijke beperking (LVB). The Great Escape geeft hun met een zorgvuldig uitgedacht programma kennis en tools mee die mogelijk kunnen bijdragen om niet te recidiveren door schulden. Als mensen na een detentieperiode vrijkomen en niet weten wat ze wel en niet moeten doen om niet (verder) in de schulden te komen, is de kans namelijk groot dat ze keer op keer opnieuw in de fout gaan.

Waar gaat het project over?
Recidiveren in criminaliteit volgt regelmatig op recidiveren in schulden. Deze spiraal kan moeilijk doorbroken worden, maar het is niet onmogelijk. Meer kennis, meer inzicht en meer handelingsbegrip kunnen helpen om uit ellende en schulden te komen. Schulden maken is makkelijk, maar er vervolgens vanaf komen is erg moeilijk. Niet alleen het aflossen van schulden is hiervoor nodig, maar ook een gedragsverandering, zodat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. De groep mensen die door schulden en LVB-problematiek in detentie terecht komt is zorgwekkend groot.

Dit project gaat ervanuit dat mensen met een LVB en schulden die uit de gevangenis komen niet ineens ander financieel gedrag gaan vertonen als zij niets aanvullends hebben geleerd.

Individueel traject
Het project beoogt alle trajecten die een jongere volgt bij de diverse professionals in samenhang aan de jongere aan te bieden. Vanuit het project wordt dit proces gefaciliteerd.

De doelstellingen van het individuele traject:

 • Toeleiding naar de Amsterdamse aanpak Jongeren schuldenvrije start of een andere duurzame oplossing voor schulden. Binnen de pilot krijg de kandidaat extra hulp en inzet om dit proces te versnellen.
 • Toeleiding naar stage en werk. The Great Escape ondersteunt de toeleiding naar werk en stage door (zo nodig) de juiste professionals toe te voegen aan het professionele netwerk rondom de jongere, om zo de kans op succes te vergroten.
 • The Great Escape ondersteunt, waar mogelijk, het zoekproces naar en het vinden van woonruimte.

Groepstraject
De jongeren krijgen twaalf weken lang een programma met diverse onderdelen. De onderdelen zijn: het ‘Hoe word je rijk’-lespakket (www.hoewordjerijk.nl), sportlessen en zogenoemde no spang-lessen in mentale gezondheid.

Waar gaan de lessen over?

 • De lessen gaan over de onderwerpen waar jongeren schulden in maken. Ze leren tijdens de lessen van ‘Hoe word je rijk? ’wat ze wel en niet moeten doen om niet in de schulden te komen. Ook leren ze waarom en waardoor ze in de schulden zijn gekomen en hoe dat is te voorkomen.
 • Ze leren stap voor stap hoe ze hun administratie (digitaal) moeten opzetten en bijhouden.
 • De ontspanningstraining is bedoeld om meer tools te krijgen om met stress, impulsiviteit, wanhopige gevoelens en teleurstelling om te gaan tijdens periodes van armoede, oftewel een zeer beperkt budget.
 • Door de sport- en voedingsadviezen leren de jongeren ze ervoor zorgen dat ze fit en gezond blijven met weinig geld. En wat er echt in hun winkelwagentje moet liggen, volgens de beste sporttrainers van Nederland. De adviezen maken deel uit van een trainingsprogramma dat de jongere ook na afloop van het groepstraject kan blijven doen, bijvoorbeeld door middel van een app.
 • Het projectteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de jongeren er echt altijd zijn. Het team werkt volgens een no way out-stijl. Het belt, appt, mailt en schakelt zo nodig  ouders en verzorgers in. De jongeren worden opgehaald en weer thuisgebracht.
 • Tijdens iedere sessie wordt een gezonde lunch aangeboden.

Met welk resultaat ben je tevreden?
De deelnemende kandidaten hebben na het volgen van ‘The Great Escape’ het volgende bereikt:

 1. ze hebben meer kennis over wat ze wel en niet moeten doen om niet in de schulden te komen;
 2. ze zijn bezig met een stabiele oplossing voor hun oude schulden, hebben meer kennis in huis die hen helpt geen nieuwe schulden te maken en hebben hulp daarbij;
 3. ze werken (goed) samen met de hulpverlening;
 4. hun zelfstandig organisatievermogen is groter geworden;
 5. ze hebben de tools om zich te ontspannen en beter om te kunnen gaan met armoede;
 6. ze weten wat ze kunnen doen om zonder geld meer te sporten en zich te vermaken;
 7. ze weten hoe ze het beste (gezond) kunnen eten in tijden van armoede, zoals tijdens de schuldsanering;
 8. ze zijn aan het werk of hebben dagbesteding.

Daarnaast wil het project professionele samenwerkingsverbanden versterken die een LVB-specifieke aanpak uitvoeren.

Meer weten?
Neem vontact op met Loes van Geffen, projectleider : 06 - 42 61 94 91/ loes@moneystart.nl