De Compagnie Fase ll (Krimpen a/d IJssel)

Waar gaat het project over?
De Compagnie is een project van Gevangenenzorg Nederland in samenwerking met de PI in Krimpen aan den IJssel en DJI. Op een aparte afdeling binnen de PI Krimpen, De Compagnie, is het leef- en werkklimaat zo ingericht dat het de gevangenen stimuleert om, eenmaal uit de gevangenis, een betaalde baan te hebben.
Het project is gestart in 2016 met een volledig intramurale doelgroep (fase 1). In het najaar van 2019 is de doelgroep uitgebreid met een half-extramurale doelgroep (fase 2).

Wat is de aanpak?
Sinds februari 2016 biedt De Compagnie ruimte aan 14 gevangenen. Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland ondersteunen de gedetineerden bij het vinden van een betaalde baan. Dit 'buddysysteem' is uniek in Nederlandse gevangenissen.
Vrijwilliger en gedetineerde stellen samen een begeleidingsplan op.
De gedetineerde formuleert aan het begin van het traject persoonlijke leerdoelen. Daarbij gaat het om werk, opleidingen, vaardigheden, omgaan met familie en relaties en andere voorbereidingen op het leven buiten.
Naast het vinden van een baan is het belangrijk te werken aan relaties in de thuissituatie en het op orde krijgen van schulden. Ook krijgen gedetineerden de mogelijkheid om een vak te leren, volgen ze presentatie- en sollicitatietrainingen en komen werkgevers kennis maken in de gevangenis.
De selectie van de gedetineerden voor De Compagnie is streng. In een gesprek moet hun motivatie duidelijk worden. Zo moeten ze intensief willen werken aan een succesvolle terugkeer naar de samenleving en daarin voldoende initiatief tonen. Andere criteria zijn ondermeer: de medeverantwoordelijkheid accepteren voor een goed leefklimaat op de afdeling, de nodige huishoudelijke taken willen uitvoeren en openlijk verantwoordelijkheid nemen voor het delict. Uiteraard mogen er geen veiligheidsrisico’s zijn. Ook moet het strafrestant passen bij de tijd die het kost om het begeleidingsplan uit te voeren.

Sinds begin 2019 is de oorspronkelijke afdeling uitgebreid met 16 zogenoemde ZBBI-plekken (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting). Deze fase 2-doelgroep werkt doordeweeks buiten de gevangenis. Op deze manier wordt binnen het project geoefend met het nieuwe concept BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling).

De combinatie van doelgroepen betekent dat de gedetineerden die (nog) geen extramurale vrijheden hebben, kunnen leren van ervaringen van degenen die al buiten de gevangenismuren werken. Fase 1-gevangenen kunnen later in hun detentie doorstromen naar de tweede fase.

Meer weten?
Wil je meer weten over De Compagnie, stuur dan een e-mail naar Hanna Geuze van Gevangenenzorg NL of Lilian Oosterhof van de PI Krimpen aan den IJssel.