Variëteit en flexibiliteit van detentievoorzieningen

Waar gaan de projecten over?

De projecten binnen dit thema richten zich op het ontwikkelen van kleinschalige detentievoorzieningen op lokaal niveau, waarbij de levensloop van de gedetineerde centraal staat en flexibel kan worden ingespeeld op de problemen van hem/haar die de kans op recidive beïnvloeden.

De projecten onderzoeken of de kans op recidiveren bij bepaalde groepen gedetineerden afneemt wanneer zij in een meer open setting verblijven en dit gecombineerd wordt met een specifieke aanpak. In sommige projecten wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een beperkt beveiligde afdeling (BBA), waar werken of dagbesteding met detentie gecombineerd kan worden.

De veronderstelling

We nemen aan dat door een breder aanbod in detentievoorzieningen ex-gedetineerden minder vaak zullen recidiveren. Ook gaan we ervan uit dat een grotere variëteit in detentie-voorzieningen nodig is om in de (nabije) toekomst flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de aard en omvang van de groep gedetineerden.
 

De leervragen

Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Wat is de (meer)waarde van het kleinschalig en lokaal organiseren van detentie voor de sanctie-uitvoering?
  • In hoeverre zorgen kleinschalige voorzieningen voor een flexibele capaciteit in het detentielandschap?