Samenwerking in de lokale PGA: leren en faciliteren (Utrecht e.o.)

Waar gaat het project over?
Een goede samenwerking tussen gemeenten, veiligheids- en zorgpartners is voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van overlast en criminaliteit uitermate belangrijk. Het is nodig de relevante partners te kennen en te vinden bij de vaak erg moeilijke PGA-casuïstiek. Wij starten daarom een impulsprogramma voor de 39 gemeenten in Midden-Nederland (=Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht) en hun ketenpartners in het sociaal- en veiligheidsdomein die samenwerken binnen de lokale PGA. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: 1. Het organiseren van een reeks leer- en interventiesessies met gemeenten en hun ketenpartners; 2: Participerend onderzoek rondom de leer- en inspiratiesessies.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden als de leer- en intervisiesessies voor de deelnemers van waarde zijn geweest: a) voor de casuïstiek, b) voor de samenwerking tussen gemeenten en hun justitiele – en zorgpartners; c)  we ook overstijgend, wetenschappelijk gevalideerde goede inzichten opdoen die kunnen leiden tot verbeteringen in de PGA-praktijk.

Meer weten?
Neem dan contact op met Myriam Kooij via secretariaat@rvs-mn.nl.

PGA Midden Nederland