Jouw levensloop centraal (Amsterdam)

Dit project is afgerond.

Waar gaat het project over?
In dit project helpen de organisatie Young in Prison en de Hogeschool Leiden gedetineerde jongeren om zelf hun levensverhaal onder woorden te  brengen.Dit levensverhaal dient als basis voor ondersteuning, hulp en bijbehorende contacten na detentie.
De bewogen levensverhalen van jongeren in detentie zijn vaak niet eenvoudig te vatten. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid selecteerde een voorstel van Young in Prison en de Hogeschool van Leiden om een interventie te ontwikkelen waarin jongeren die bijna vrijkomen hun eigen levensverhaal optekenen. Zodat zij zelf en hun hulpverleners daar wijzer van worden. 

Jongeren vertellen Young in Prison tijdens creatieve workshops in detentie vaak hoe spannend vrijkomen is. Ze hebben het gevoel dat nieuwe hulpverleners hun niet goed begrijpen en hen vooral kennen uit het (soms negatieve) dossier. Het maakt jongens wantrouwend en hebben het gevoel dat ‘er heel vaak over je wordt gepraat, maar te weinig met je’.

Wat is de aanpak?
Vanaf de zomer van 2018 begint de ontwikkeling in drie instellingen in Nederland. Het door jongeren opgetekende verhaal vertelt wie zij waren en zijn, wat hun kwetsbaarheden en weerbaarheid op dit moment zijn, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zij vertellen wanneer ze de beste versie zijn van zichzelf. Creatieve docenten van YiP NL, rolmodellen voor de jongeren en professioneel artiesten, helpen hierbij. 

De optekening van het levensverhaal van gedetineerden jongeren moet onderdeel worden van het bestaande dossier. Zo moet dit levensverhaal een (behandel)tool worden voor hulpverleners en ketenpartners.  

Met welk resultaat ben je tevreden?
Het is de insteek dat dit verhaal wordt toegevoegd aan het dossier van jongeren en voor de hulpverlening en toezicht een belangrijk aangrijpingspunt wordt om verbinding te maken met ‘hun jongere’. 

Daarnaast biedt de workshop ook voor jongeren een moment van reflectie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de positieve invloed van (zelf-)reflectie op recidivereductie en herstel. Dat is van extra belang wanneer jongeren bijna vrijkomen. Dan breekt een kritieke fase in hun leven aan die gepaard gaat met spanning en negatieve verwachtingen: pakken zij hun oude leven weer op of slaan ze een nieuwe weg in?

Meer weten?

Jaap van der Spek
Projectleider Young in Prison
jaap@younginprison.nl