Flexibel op- en afschalen van beveiliging, zorg of toezicht

Waar gaan de projecten over?

Projecten binnen dit thema gaan over het uitbreiden en innoveren van het bestaande pallet aan sancties. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een straf op te leggen die beter aansluit bij de verdachte/dader en zijn/haar problemen. Dit verkleint de kans op recidive.

De projecten kijken ook naar nieuwe manieren van werken die gericht zijn op het sneller kunnen op- en afschalen van beveiliging, zorg of toezicht bij het overtreden van voorwaarden of veranderingen in (recidive)risico’s.

De veronderstelling

Door het bieden van maatwerk en door een sanctie snel en flexibel te kunnen op- of afschalen, gaan we ervan uit dat de straf effectiever wordt en de kans op recidive afneemt.

De leervragen

Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we beter inspelen op veranderingen tijdens de uitvoering van voorwaardelijke sancties? En wat is daarvoor nodig?
  • Welke nieuwe justitiële interventies en/of procesaanpassingen bij de strafoplegging zijn nodig gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en werken deze zoals verwacht?De projecten binnen dit thema liggen in het verlengde van de projecten uit het thema Omgevingsadvies.
De projecten over het flexibel kunnen op- en afschalen van beveiligingsniveaus binnen detentie vallen onder het thema Variëteit en flexibiliteit van detentievoorzieningen.