Flexibel op- en afschalen van beveiliging, zorg of toezicht

Waar gaan de projecten over?
Projecten binnen dit thema gaan over het uitbreiden en innoveren van het bestaande pallet aan sancties. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een straf op te leggen die beter aansluit bij de verdachte/dader en zijn/haar problemen die de kans op recidive kunnen verhogen. De projecten kijken daarbij naar nieuwe manieren van werken die gericht zijn op het sneller kunnen op- en afschalen van beveiliging, zorg of toezicht bij het overtreden van voorwaarden of veranderingen in (recidive)risico’s.

De veronderstelling
Door het bieden van maatwerk en door een sanctie snel en flexibel te kunnen op- of afschalen, gaan we ervan uit dat de straf effectiever wordt en de kans op recidive afneemt.

De leervragen
Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Wat is nodig om beter en sneller te kunnen inspelen op veranderingen tijdens de uitvoering van sancties? Bijvoorbeeld qua proces, lokaal organiseren, rolverdeling tussen partners en dergelijke?
  • Welke nieuwe interventies of aanpassingen van bestaande voorwaardelijke kaders zijn nodig wanneer we gericht willen kunnen (blijven) inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de doelgroep? En werken deze interventies zoals verwacht?

De projecten binnen dit thema liggen in het verlengde van de projecten uit het thema Omgevingsadvies.
De projecten over het flexibel kunnen op- en afschalen van beveiligingsniveaus binnen detentie vallen onder het thema Variëteit en flexibiliteit van detentievoorzieningen.