Krachtig Thuis: ervaringen en inzichten van en met naasten van gedetineerden

In het kader van het Koers en kansen-project Krachtig thuis hebben professionals en vrijwilligers van Exodus in de regio Zuid-Holland ruim een jaar lang vijftien gedetineerden samen met hun thuisfront gevolgd en begeleid. Doel was te achterhalen wat de ‘achterblijvers’ van gedetineerden nodig hebben om meer in hun kracht te komen of te blijven, tijdens en kort na de detentie van hun gedetineerde familielid of naaste. De resultaten van de kwalitatieve analyse zijn te lezen in dit eindrapport.
Met foto's van Wiosna van Bon uit haar fotoserie 'Family Stranger' over gezinnen van gedetineerden nadat ze ontdekt hebben dat een gezinslid een misdaad heeft gepleegd en de gevangenis ingaat.