Multidisciplinair re-integratieteam ex-gedetineerden (Breda)

Dit project is afgerond.

In dit project worden gedetineerden in een vroeg stadium voorbereid op terugkeer in de samenleving. Deze 'nazorg' wordt verzorgd door een ‘multidisciplinair re-integratieteam’ dat vanuit de gemeente de gedetineerde in de eerste week van detentie bezoekt. Het gaat hierbij om een intensieve samenwerking tussen gemeente Breda, SVG verslavingsreclassering en de Reclassering Nederland.

Waar gaat het project over?
Met dit project wil de gemeente Breda de terugkeer van ex-gedetineerden beter en eerder voorbereiden, met als doel het zoveel mogelijk voorkomen van recidive, overlast en maatschappelijke kosten.

Wat is de aanpak?
In het kader van de City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad heeft de gemeente Breda vijf medewerkers aangesteld die wekelijks een bezoek brengen aan de regionaal geplaatste gedetineerden (Vught, Dordrecht en Grave). Zij brengen met de gedetineerde de situatie op de vijf leefgebieden in kaart, halen eventuele hulpvragen op en maken samen met de gedetineerde een plan t.b.v. de terugkeer. Vervolgens wordt al tijdens detentie eventuele zorg en ondersteuning bij terugkeer zoveel mogelijk voorbereid. Het kan bijvoorbeeld gaan om een uitkering en/of leefgeld vanuit bijzondere bijstand, toeleiding naar werk, schuldhulpverlening, een indicatie voor zorg of de aanvraag van een ID-bewijs.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Belangrijk onderdeel van het experiment is de samenwerking met de reclasseringsorganisaties in de regio. Voor dit deel van het experiment is een project opgenomen in het Koers en Kansen programma. Twee van de medewerkers die vanuit de gemeente in gesprek gaan met gedetineerden, zijn voor die taak gedetacheerd vanuit hun moederorganisatie: respectievelijk de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron en Reclassering Nederland. De verwachting is dat hun expertise en de korte lijnen tussen reclassering en gemeente van meerwaarde is voor de aanpak.

Ook zijn we benieuwd hoe deze rolverdeling, waarin een reclasseringswerker als gemeenteambtenaar fungeert, in de praktijk uitpakt. Hoe ga je bijvoorbeeld zorgvuldig om met gegevensuitwisseling? En hoe bevalt het om deze werkzaamheden d.m.v. een detacheringsconstructie uit te voeren? In de monitoring en evaluatie van het City Deal experiment worden de ervaringen in kaart gebracht.

Meer weten?
Neem contact op met Koen van Dijk: k.van.dijk@breda.nl