Pak je Kans (Arnhem)

Re-integratieproject in Arnhem met toezicht als stok achter de deur.

Waar gaat jullie project over?
We willen onderzoek doen naar de succesfactoren en belemmerende factoren in de re-integratie van ex-gedetineerden in de leeftijd van 18-27 jaar die een HIC-delict hebben gepleegd. Dit doen we door de inzet van een re-integratie officier. Deze officier begeleidt de (ex-)gedetineerden bij hun ondersteuningsvragen en begint hier al mee tijdens de detentie. Binnen de pilot willen we onderzoeken of een andere aanpak leidt tot een mogelijk beter resultaat.

Wat is de aanpak?
We richten ons in de pilot op de begeleiding van minimaal 10 tot maximaal 15 (ex-)gedetineerden. Met de ervaring op casusniveau brengen we adviezen uit over structurele veranderingen die voor een succesvolle re-integratie nodig zijn. Aan het einde van de pilot leveren we een onderzoeksrapportage op over de opbrengsten van de pilot en een adviesdocument met aanbevelingen voor de re-integratie aanpak van deze doelgroep.

Meer weten?
Maartje ter Steeg
Maartje.ter.Steeg@arnhem.nl