Krachtig thuis (Den Haag e.o.)

Dit project is afgerond.

Krachtig Thuis is actieonderzoek gericht op het beantwoorden van de vraag: 'wat hebben achterblijvers van gedetineerden nodig om meer in hun kracht te komen - en/of te blijven - gedurende de detentie van hun gedetineerde familielid? Het doel is dat ze daardoor bij diens terugkeer uit detentie een stabielere thuisbasis vormen.

Waar gaat het project over?
Met het project Krachtig Thuis gaan professionals en vrijwilligers van Exodus in de regio Zuid-Holland de samenwerking aan met 15 gedetineerden en hun ‘achterblijvers’ om de complicaties waarmee deze achterblijvers geconfronteerd worden, in kaart te brengen en alternatieven te vinden. Het doel is de thuisbasis te versterken: oude problemen zoveel mogelijk oplossen en nieuwe problemen voorkomen. Op die manier ontstaat een meer samenredzaam sociaal vangnet voor en door de eigen familie en het ex-gedetineerde familielid. De kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving wordt op deze manier groter.

Wat is de aanpak?
Wat we precies per gezin doen hangt uiteraard af van de behoefte in het betreffende gezin en de context waarin de gezinsleden zich bevinden. Maar steeds bestaat het proces in grote lijnen uit de volgende stappen:

 • In gesprekken met (ex-)gedetineerden ruimte geven aan hun eventuele zorg over achterblijvers en potentiële sleutelfactoren in kaart brengen die tijdens hun afwezigheid een positieve verandering zouden brengen in de situatie thuis.
 • Samen nagaan of en hoe onze vrijwilligers en professionals daar een rol in zouden kunnen spelen.
 • Wanneer mogelijk via de (ex-)gedetineerde, of anders via zijn/haar contactpersoon, geïntroduceerd worden bij de achterblijvers in kwestie.
 • Samen met de achterblijvers in kaart brengen wat hun behoeften en krachten zijn en hoe we deze laatste kunnen vergroten.
 • Combinatie van achterblijvers, vrijwilliger en professional praktische en financiële handelingsruimte geven om zaken beter te maken in de vorm van tijd, verbindingen en perspectiefbudget.
 • Verbindingen leggen met wijkteams en andere partijen die iets voor de achterblijvers in kwestie kunnen betekenen
 • Door te dóen, samen met achterblijvers en hun (ex-)gedetineerde naasten, leren hoe het kan werken en wat het oplevert.
 • Opschrijven en delen van de verhalen van de deelnemende gezinnen en de effecten van dit project op hun leven.
 • Samen met DJI, gemeenten en andere relevante partijen bepalen hoe we in de toekomst op grotere schaal kracht kunnen versterken onder achterblijvers.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden wanneer een aantal resultaten is geboekt.

 1. Wanneer dit project voor 15 gezinnen in positieve zin een verschil heeft gemaakt (hóe dat verschil gemaakt is zal blijken uit de verhalende verslaglegging per gezin).
 2. Wanneer we met dit project beter en breder inzichtelijk hebben gemaakt tegen welk soort problemen gezinnen van gedetineerden aan lopen en hoe we die problemen kunnen helpen verkleinen.
 3. Wanneer we meer zicht hebben op of en hoe financieringsschotten obstakels vormen en samen met andere partijen suggesties voor oplossingen hebben gedaan.
 4. Wanneer de lokale aansluiting naar andere partijen die van betekenis kunnen zijn voor deze doelgroep is verbeterd.

Meer weten?
Neem contact op met een van de projectleiders:
Roselyne van der Heul: r.vanderheul@exodus.nl of
Diede Scheurwater: d.scheurwater@exodus.nl.