3Noord (Groningen, Friesland en Drenthe)

Met dit project wil de gemeente Groningen samen met andere gemeenten in de noordelijke provincies en de justitiële ketenpartners schade beperken bij kortgestraften. Kortgestrafte zelfmelders maken vóór de detentieperiode ingaat een plan dat gericht is op het verbeteren van de omstandigheden op de verschillende leefgebieden. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de justitiële ketenpartners en de gemeenten.

Waar gaat het project over?
Met het project Koers en Kansen 3Noord zetten alle Groninger, Friese en Drentse gemeenten, gezamenlijk met de PI’s in Veenhuizen en Leeuwarden, in op het zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken van de detentieschade van kortgestraften, vanuit de veronderstelling dat het zoveel mogelijk voorkomen van detentieschade een positieve invloed heeft op het terugdringen van recidive.

Wat is de aanpak?
Dit doen we door zo ruim mogelijk voor de straf uitzitting met de betreffende inwoner een plan op te stellen, dat gericht is op die leefgebieden waarop potentieel schade kan ontstaan. Gedacht kan worden aan afspraken op de leefgebieden werk/opleiding, zorg, inkomen/schulden, huisvesting en gezinsrelaties. De inhoud van het plan wordt indien van belang ook afgestemd met de casemanagers in de PI. Mocht het immers van belang zijn dat de uitvoering van onderdelen van het plan ook plaatsvindt gedurende de detentie, dan zijn duidelijke afspraken hierover een voorwaarde.

Met welk resultaat ben je tevreden?
De gezamenlijke partners hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt nagegaan of deze zorgvuldig tot stand gebrachte plannen met dito uitvoering daadwerkelijk invloed hebben op de beperking en/of het voorkomen van detentieschade. Het project kan als succesvol worden beschouwd als een relatie tussen deze nieuwe aanpak en (het terugdringen van) detentieschade kan worden aangetoond.

Meer weten?
Alfons Boer
alfons.boer@groningen.nl
050-3674218/ 0652596049

Wil je meer lezen over dit project?

Veelgestelde vragen

De vier meestgestelde vragen over het project 3Noord

Artikelen

Met een plan onder de arm de gevangenis in, Overheid van Nu, juni 2020

Bestuur en beleid ontmoeten praktijk in gevangenis Veenhuizen – 39 gemeenten in de drie Noordelijke provincies starten re-integratie van veroordeelden nog vóór detentie, Koers en kansen-nieuwsbrief, januari 2020

Interview met Heidi Wolf over de pilot zelfmelders: ‘Dat partners buiten de kaders gaan is een van de succesfactoren’, VNG-nieuwsbrief, januari 2020

Betere nazorg voor kortgestraften: 'Nu moeten ze na een paar maanden de scherven oprapen', De Monitor, februari 2019