Pilots Koers en kansen en het Bestuurlijk Akkoord Re-integratie (ex-)justitiabelen

Een groot deel van de Koers en kansen-pilots richt zich op verbetering van de samenwerking tussen justitiële partners en gemeenten. Soms gebeurt dat al tijdens de strafbepaling, soms voorafgaand of tijdens de strafuitvoering en soms tijdens de fase van nazorg. Een betere samenwerking moet ervoor zorgen dat de problemen die ex-delinquenten ervaren op de verschillende leefgebieden effectiever worden aangepakt en hun maatschappelijke re-integratie kansrijker wordt.

Ga naar deze projecten