Programmapartners

Wie zijn er allemaal betrokken bij innovaties in de sanctie-uitvoering? Bij het programma Koers en kansen zijn veel partnerorganisaties aangehaakt. Hieronder is informatie te vinden over de betrokken organisaties, partners en andere belanghebbenden. Natuurlijk is het netwerk nog breder dan onderstaande lijst.

Sociaal Werk Nederland

3RO (Leger des Heils, Reclassering Nederland, SVG verslavingsreclassering)

Slachtofferhulp Nederland

GGZ Nederland

Openbaar Ministerie

Raad voor de Kinderbescherming

Stichting Halt

MBO Raad

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Dienst Justitiële Inrichtingen

Centraal Justitieel Incassobureau

Gemeenten

Politie

Rechtspraak