Privacy

Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, gebruikt het project Koers en kansen alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel waarvoor gegevens worden verzamelt en gebruikt, is bepalend voor de hoeveelheid en de soort informatie die mag worden gedeeld.

Formulieren

Soms hebben wij jouw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bijvoorbeeld bij het formulier 'deel een experiment'. Zo kunnen wij contact met je opnemen. Bij de meeste andere informatie op deze website hoef je jouw identiteit niet kenbaar te maken. De persoonsgegevens gebruiken we dus alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Verantwoordelijk,

Ministerie van Veiligheid en Justitie