Wie zijn wij

Koers en kansen is een programma dat in de kern gaat over samenwerking tussen de zorg, het sociaal domein en de justitieketen. De gezamenlijkheid staat voorop. Het programma verbindt uitvoerende professionals, bestuurders van branche- en uitvoeringsorganisaties, wetenschappers en vele andere betrokkenen.
De volgende teams vormen een drijvende kracht achter Koers en kansen.

Bestuurlijke regiegroep

Deze groep bestuurders is gezamenlijk eigenaar van Koers en kansen. Ze begeleiden het programmateam en sturen op de gewenste richting van het programma. De bestuurders vertegenwoordigen hun organisaties en achterban en spannen zich in om de veranderlijnen dáár te laten ‘landen’. Dat doen ze door een aantal projecten intensief te volgen en in verschillende samenstellingen antwoorden te geven op ontwerpvraagstukken die uit de projecten en praktijk worden voorgelegd. Op die manier leren de bestuurders meer over wat de praktijk nodig heeft en faciliteren ze gezamenlijk de innovatie in de praktijk en de verduurzaming van wat in de projecten blijkt te werken.

De leden van de Bestuurlijke regiegroep zijn:

 • Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland (namens 3RO)
 • Gerard Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Peter van Bergen, VNG-commissie Zorg en Welzijn / wethouder gemeente Dronten
 • Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland
 • Rinus Otte, procureur-generaal Openbaar Ministerie
 • Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland
 • Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad
 • Benjamin Jansen, directeur Raad voor de Kinderbescherming
 • Wim Saris, directeur-generaal Straffen en Beschermen, ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Liesbeth Spies, VNG-commissie Bestuur en Veiligheid / burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • Brigitta Westgren, directeur Curatieve Zorg, ministerie van VWS
 • Peter Pulles, president rechtbank Limburg

De Bestuurlijk regiegroep wordt voorgezeten door een externe voorzitter.

Wetenschappelijke adviescommissie ‘de Koersbewakers’

De wetenschappelijke adviescommissie De Koersbewakers adviseert het programma vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden en vormt de verbindende schakel tussen wetenschap, praktijk en programma. De wetenschappelijke kennis van de Koersbewakers varieert van recidive en criminologie tot bestuurs- en veranderkunde.
De leden reflecteren vanuit hun expertise op de projectenportfolio en adviseren over het onderzoeksdesign van Koers en kansen. Ze geven aan hoe het programma en de projecten optimaal gebruik kunnen maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis en hoe onderzoek het beste kan worden ingericht.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit een kernteam van wetenschappers, aangevuld met wetenschappelijke adviseurs / onderzoekscoördinatoren.

Het kernteam:

 • Krijn van Beek, expert in ontwikkelen nieuwe beleidsstrategieën  (gedeeld voorzitterschap)
 • Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden (gedeeld voorzitterschap)
 • Andrea Donker (lector) / Carmen Paalman (senior onderzoeker),Kennisanalyse Sociale Veiligheid, hogeschool Utrecht
 • Marjolein Maas, beleidsadviseur, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (namens de 3RO)
 • Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit UtrechtPauline Schuyt, hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting, Universiteit Leiden
 • Gijs Weijters, senior onderzoeker en projectleider recidivemonitor, WODC

De adviseurs/onderzoekscoördinatoren:

 • Arie van den Hurk, adviseur kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Marion Verleg, senior adviseur beleidsonderzoek, gemeente Breda
 • Suzan Verberk, wetenschappelijk adviseur Raad voor de rechtspraak
 • Jocelyne Posthumus / Ed Hilterman, wetenschappelijk adviseur, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Het programmateam

Het programmateam werkt op dagelijkse basis aan Koers en kansen. Het is de schakel tussen de bestuurders, wetenschappers en de projecten.

Het programmateam bestaat uit:

 • Dennis van Breemen, programmamanager
 • Lieke Schouwenaars, programmacoördinator
 • Helga Ezendam, onderzoekscoördinator
 • Annemarie Buisman, themaprojectleider
 • Rahela Dosen, themaprojectleider
 • Marianne van Gemert, themaprojectleider
 • Marieke Jakobsen, themaprojectleider
 • Caroline Liberton, themaprojectleider
 • Brigitte Vlasblom, programmasecretaris
 • Edith Vleeshouwers, communicatie-adviseur
 • Maaike van de Wiel, themaprojectleider
 • Pascal Lubbe, financieel medewerker

Andere partners van het programma

Het programma werkt samen met zeer uiteenlopende partijen.
In de volgende afbeelding zijn deze weergegeven.