Wie zijn wij

Koers en kansen is een programma dat in de kern gaat over samenwerking tussen de zorg, het sociaal domein en de justitieketen. De gezamenlijkheid staat voorop. Het programma verbindt uitvoerende professionals, bestuurders van branche- en uitvoeringsorganisaties, wetenschappers en vele andere betrokkenen.

De volgende teams vormen een drijvende kracht achter Koers en kansen.

Bestuurlijke regiegroep

De Bestuurlijke regiegroep bestaat uit bestuurders uit het zorgdomein, het sociaal domein en het justitie- en veiligheidsdomein. De leden vertegenwoordigen hun organisaties en achterban en spannen zich in om de veranderlijnen dáár te laten ‘landen’. Dat doen ze door projecten te volgen en in verschillende samenstellingen antwoorden te geven op ontwerpvraagstukken die uit de projecten en praktijk worden voorgelegd. Op die manier leren de bestuurders meer over wat de praktijk nodig heeft en faciliteren ze gezamenlijk de innovatie in de praktijk en de verduurzaming van wat in de projecten blijkt te werken.

De leden van de Bestuurlijke regiegroep zijn:

 • Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland (namens 3RO)
 • Vacature bestuur Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Peter van Bergen, VNG-commissie Zorg en Welzijn / wethouder gemeente Dronten
 • Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland
 • Rinus Otte, procureur-generaal Openbaar Ministerie
 • Vacature bestuur GGZ Nederland
 • Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
 • Benjamin Jansen, directeur Raad voor de Kinderbescherming
 • Wim Saris, directeur-generaal Straffen en Beschermen, ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Liesbeth Spies, VNG-commissie Bestuur en Veiligheid / burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • Brigitta Westgren, directeur Curatieve Zorg, ministerie van VWS
 • Robine de Lange, president rechtbank Rotterdam

De Bestuurlijk regiegroep wordt voorgezeten door een externe voorzitter.

Wetenschappelijke adviescommissie ‘de Koersbewakers’

De wetenschappelijke adviescommissie De Koersbewakers adviseert het programma vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden en vormt de verbindende schakel tussen wetenschap, praktijk en programma. De wetenschappelijke kennis van de Koersbewakers varieert van recidive en criminologie tot bestuurs- en veranderkunde.

De leden reflecteren vanuit hun expertise op de projectenportfolio en adviseren over het onderzoeksdesign van Koers en kansen. Ze geven aan hoe het programma en de projecten optimaal gebruik kunnen maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis en hoe onderzoek het beste kan worden ingericht.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit een kernteam van wetenschappers, aangevuld met wetenschappelijke adviseurs / onderzoekscoördinatoren.

Het kernteam:

 • Krijn van Beek, Policy Design Studio  (technisch voorzitter)
 • Andrea Donker (lector) / Carmen Paalman (senior onderzoeker), Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Hogeschool Utrecht
 • Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit Utrecht
 • Gijs Weijters, senior onderzoeker en projectleider recidivemonitor, WODC

De adviseurs/onderzoekscoördinatoren:

 • Arie van den Hurk, adviseur kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Marjolein Maas, beleidsadviseur, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (namens de 3RO)
 • Jocelyne Posthumus / Ed Hilterman, wetenschappelijk adviseur, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
 • Suzan Verberk, wetenschappelijk adviseur Raad voor de rechtspraak

Het programmateam

Het programmateam werkt op dagelijkse basis aan Koers en kansen. Het is de schakel tussen de bestuurders, wetenschappers en de projecten.

Het programmateam bestaat uit:

 • Dennis van Breemen, programmamanager
 • Annemarie Buisman, themaprojectleider
 • Rahela Dosen, programma-architect/themaprojectleider
 • Helga Ezendam, onderzoekscoördinator
 • Mohamed Gahtan, programmasecretaris
 • Marianne van Gemert, themaprojectleider/onderzoekscoördinator
 • Caroline Liberton, programmacoördinator/themaprojectleider
 • Carien de Ridder, themaprojectleider (met zwangerschapsverlof. Veerle Smeets vervangt haar.)
 • Edith Vleeshouwers, communicatieadviseur

Het programmateam is te bereiken via koersenkansen@minjenv.nl. We horen graag van je!

Andere partners van het programma

Het programma werkt samen met zeer uiteenlopende partijen en professionals uit de strafrechtketen, uit de (forensische) zorg en uit het domein werk, wonen en onderwijs, met gemeenten, belangen- en hulporganisaties voor slachtoffers van een delict, bedrijven, diverse vrijwilligersorganisaties, wetenschappelijke partners en adviesorganen.