Wie zijn wij

Koers en kansen is niet zomaar een programma. Het is een samenwerking tussen zorg, lokaal domein en justitieketen. De gezamenlijkheid staat voorop. Het programma verbindt professionals, bestuurders van branche- en uitvoeringsorganisaties, wetenschappers en andere betrokkenen. De volgende gezelschappen vormen de drijvende kracht van Koers en kansen.

Bestuurlijke Regiegroep

Deze groep bestuurders is gezamenlijk eigenaar van Koers en kansen. Ze begeleiden het programmateam en sturen op de gewenste richting van het programma. De bestuurders vertegenwoordigen hun organisaties en achterban en zetten zich er voor in dat de veranderlijnen daar ‘landen’. Dat doen ze door een aantal projecten intensief te volgen en in verschillende samenstellingen antwoorden te geven op ontwerpvraagstukken die uit de projecten en praktijk worden voorgelegd. Op die manier leren de bestuurders mee over wat de praktijk nodig heeft en pakken ze gezamenlijk de verduurzaming op.

 • Liesbeth Spies, VNG-commissie Bestuur en Veiligheid / burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • Peter van Bergen, VNG-commissie Zorg en Welzijn / wethouder gemeente Dronten
 • Christa Wiertz-Wezenbeek, president rechtbank Amsterdam
 • Rinus Otte, procureur-generaal Openbaar Ministerie
 • Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland
 • Ton Heerts, voorzitter MBO Raad
 • Gerard Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland (namens 3RO)
 • Marije Beens, directeur Curatieve Zorg, ministerie van VWS
 • Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland
 • Benjamin Jansen, directeur Raad voor de Kinderbescherming
 • Wim Saris, directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen, ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetenschappelijke adviescommissie ‘de Koersbewakers’

Deze groep adviseert het programma vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden en vormen de verbindende schakel tussen wetenschap, praktijk en programma. De leden reflecteren vanuit hun expertise op de projectenportfolio en adviseren over het onderzoeksdesign van Koers en kansen.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit de volgende wetenschappers en wetenschappelijk adviseurs / onderzoekscoördinatoren:

 • Arwin van Buuren, hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Pauline Schuyt, hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting, Universiteit Leiden
 • Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit Utrecht
 • Andrea Donker (lector) / Carmen Paalman (senior onderzoeker),Kennisanalyse Sociale Veiligheid, hogeschool Utrecht
 • Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden
 • Janine Plaisier, directeur Impact R&D (tevens voorzitter van ‘de Koersbewakers’)
 • Gijs Weijters, senior onderzoeker en projectleider recidivemonitor, WODC
 • Marjolein Maas, beleidsadviseur, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (namens de 3RO)
 • Arie van den Hurk, adviseur kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Marion Verleg, senior adviseur beleidsonderzoek, gemeente Breda
 • Suzan Verberk, wetenschappelijk adviseur Raad voor de rechtspraak
 • Jocelyne Posthumus / Ed Hilterman, wetenschappelijk adviseur, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Het programmateam

Een klein kernteam werkt op dagelijkse basis aan Koers en kansen. Zij zijn de schakel tussen de bestuurders, wetenschappers en de projecten.

 • Dennis van Breemen, programmamanager

 • Lieke Schouwenaars, programmacoördinator

 • Astrid a’Campo, programmacoördinator

 • Marieke Jakobsen, themaprojectleider

 • Brigitte Vlasblom, programmasecretaris

 • Pascal Lubbe, financieel medewerker

 • Helga Ezendam, onderzoekscoördinator

 • Caroline Liberton, themaprojectleider

 • Rahela Dosen, themaprojectleider

 • Marianne Gemert-Falkena, themaprojectleider

 • Matthijs Seijlhouwer, themaprojectleider

 • Annemarie Buisman-de Wit, themaprojectleider

Andere partners van het programma zijn: