Wie zijn wij

Koers en kansen is niet zomaar een programma. Het is een samenwerking tussen zorg, lokaal domein en justitieketen. De gezamenlijkheid staat voorop. Het programma verbindt professionals, bestuurders van branche- en uitvoeringsorganisaties, wetenschappers en andere betrokkenen. De volgende gezelschappen vormen de drijvende kracht van Koers en kansen.

Bestuurlijke Regiegroep

Deze groep bestuurders uit de volgende organisaties geeft domeinoverstijgende sturing aan en reflectie op het programma. Ze dragen bij aan het wegnemen van barrières en het verduurzamen van succesvol gebleken projecten.

Wetenschappelijke adviescommissie ‘de Koersbewakers’

Deze groep adviseert het programma vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden en vormen de verbindende schakel tussen wetenschap, praktijk en programma. De leden reflecteren vanuit hun expertise op de projectenportfolio en adviseren over het onderzoeksdesign van Koers en kansen.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit de volgende wetenschappers en wetenschappelijk adviseurs / onderzoekscoördinatoren:

 • Arwin van Buuren, hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Pauline Schuyt, hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting, Universiteit Leiden
 • Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit Utrecht
 • Andrea Donker (lector) / Carmen Paalman (senior onderzoeker),Kennisanalyse Sociale Veiligheid, hogeschool Utrecht
 • Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden
 • Janine Plaisier, directeur Impact R&D (tevens voorzitter van ‘de Koersbewakers’)
 • Gijs Weijters, senior onderzoeker en projectleider recidivemonitor, WODC
 • Marjolein Maas, beleidsadviseur, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (namens de 3RO)
 • Arie van den Hurk, adviseur kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Marion Verleg, senior adviseur beleidsonderzoek, gemeente Breda
 • Suzan Verberk, wetenschappelijk adviseur Raad voor de rechtspraak
 • Jocelyne Posthumus / Ed Hilterman, wetenschappelijk adviseur, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
 • Helga Ezendam, onderzoekscoördinator, ministerie Justitie en Veiligheid

Het programmateam

Een klein kernteam werkt op dagelijkse basis aan Koers en kansen. Zij zijn de schakel tussen de bestuurders, wetenschappers en de projecten.

 • Dennis van Breemen, programmamanager
 • Lieke Schouwenaars, programmacoördinator
 • Astrid a’Campo, programmacoördinator
 • Marieke Jakobsen, programmamedewerker
 • Lisa Mengerink, programmasecretaris
 • Pascal Lubbe, financieel medewerker
 • Daphne Hoefsloot, communicatieadviseur

Andere partners van het programma zijn: