Relevant extern onderzoek

Ook buiten de context van het programma Koers en kansen wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit en maatschappelijke waarde van vernieuwende initiatieven in de sanctie-uitvoering. Bij het beantwoorden van de leervragen neemt het programma ook deze onderzoeken mee.

In dit kader zijn in elk geval de volgende onderzoeken interessant:

Veel pilots van Koers en kansen gaan over een effectievere re-integratie van ex-gedetineerden. In dit kader is de volgende literatuurstudie interessant:

Nog andere interessante (MKBA-)onderzoeken?
Ken je nog een ander (MKBA-)onderzoek dat interessant kan zijn voor Koers en kansen?
We horen het graag.
Stuur ons een e-mail via koersenkansen@minjenv.nl.