Leer- en ontwikkeltools voor programmateams

  • De Programma-monitor
    De hoeveelheid aan projecten en uiteenlopende (soorten) leervragen vragen om overzicht en ordening. De Programmamonitor inclusief dashboard is een intern sturingsinstrument. Het geeft zicht op de inhoudelijke en procesmatige leeropbrengsten per project of per cluster van projecten en maakt helder tot welke conclusies deze leiden. Daarnaast laat de monitor zien of deze resultaten volledig zijn, opbrengen wat wordt beoogd en waar en hoe bijgestuurd moet worden om alle leervragen beantwoord te krijgen;
  • Reflecteren in programmateams: de reconstructie-methodiek
    Opgavegericht werken binnen een organisatie die opereert vanuit afdelingsstructuren en deelprioriteiten gaat niet vanzelf. Deze methodiek helpt om de ervaringen van het programmateam en de geleerde lessen over programmatisch werken gestructureerd te verzamelen, samen te brengen en te vertalen naar aanbevelingen en besluiten voor het vervolg van het eigen programma en voor toekomstige programma’s.
    Lees het nieuwsbericht Reflecteren op de werkvloer. Hoe een (re)constructiesessie het leervermogen van een team verstrekt