Onderzoek binnen projecten

Binnen projecten worden effect-evaluaties en monitoringsonderzoek uitgevoerd.
Sommige projecten, zoals de Wijkrechtbank en project 3Noord, voeren daarnaast ook een maatschappelijke kosten en baten-analyse uit.
De Koersbewakers kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven hoe de onderzoeken het best kunnen worden ingericht en dragen zo bij aan de kwaliteit ervan.