Leren tussen projectteams

Projectteams kunnen onderling veel van elkaar leren. Het programma stimuleert dit waar mogelijk.

Projctleidersdagen en leerateliers
Drie á vier keer per jaar worden thematische projectleidersdagen georganiseerd. Alle projectleiders komen dan samen om kennis te delen, te netwerken en voor intervisie.
Projecten waar vergelijkbare thema’s spelen, worden – tijdens de projectleidersdagen en soms ook in aparte leerateliers - gericht met elkaar in contact gebracht. Tijdens de bijeenkomsten kunnen onderling leerervaringen uitgewisseld worden. Wat blijkt (elders) te werken? Waar loop ik tegenaan? Hoe kun je een knelpunt wegnemen? Wat kun je nu al doen om op termijn succes te kunnen borgen?

Het digitale leer-platform
Daarnaast kunnen projectleiders gebruik maken van een besloten online ontmoetingsruimte op het social media-kanaal LinkedIn. Daar kunnen zij leerervaringen delen en vragen stellen aan elkaar en aan het programmateam.