Leren in projectteams: bijeenkomsten en leertools

Om de focus en aanpak van hun projecten aan te scherpen kunnen projectteams zich inschrijven voor verschillende leer- en verdiepingssessies of zelfstandig gebruikmaken van Koers en kansen-leertools:

 • De Quickscan
  In deze workshop maakt een projectteam ‘pas op de plaats’. Onder begeleiding van experts in projectmanagement, reflecteert het team een dag lang op hoe het gaat. Wat is de voortgang binnen het project, waar gaat het goed, waar kan het beter, is de koers nog de gewenste, moeten we bijsturen op basis van ervaringen (elders)? Het resultaat is meer scherpte in doelstellingen, resultaten en aanpak van een project;
 • De Rijker verantwoorden-bijeenkomst
  Deze bijeenkomst biedt projectteams een handvat om de effecten van hun project te monitoren. Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt volgens de Methodiek Rijker verantwoorden;
  Naar de Rijker verantwoorden-toolkit >
 • Reflecteren op de werkvloer: de reconstructie-methodiek
  Deze methodiek helpt projecten om, naast een effectmeting, hun eigen lessen en opgedane kennis op een gestructureerde manier te verzamelen en te rubriceren. Aan de hand van individuele verhalen construeert een team een gemeenschappelijk 'verleden', en leert op basis daarvan collectieve lessen voor het nu en voor de toekomst.
  Lees het nieuwsbericht Terugblik op het project Kleinschalige voorziening Rotterdam - Hoe een voortijdig gestopt project belangrijke lessen oplevert;
 • De MKBA-checklist
  Een evaluatie-tool, waarmee gemakkelijker en snel beoordeeld kan worden of een project zich leent voor een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA);
  Naar de MKBA-checklist >
 • De Verduurzamingsscan
  Deze tool, een onderdeel van de MKBA-checklist (zie hierboven), geeft weer of een project dat al (eerste) resultaten heeft geboekt de potentie heeft om te kunnen verduurzamen. Ook geeft de scan een indicatie over de mate waarin verduurzaming kan plaatsvinden;
  Naar de Verduurzamingsscan >
 • Het MKBA-Kompas
  Een model van eisen, waarmee helder wordt aan welke voorwaarden een project moet voldoen wil het geanalyseerd kunnen worden op maatschappelijke kosten en baten;
  Lees het nieuwsbericht MKBA-Kompas maakt project startklaar voor maatschappelijke kosten-baten-analyse
  Bekijk het MKBA-Kompas
  Lees over de achtergronden van het MKBA-Kompas in het rapport Het MKBA-Kompas
 • Interactieve sessies
  Experts in projectmanagement, veranderkunde en onderzoek verzorgen interactieve sessies. Bijvoorbeeld in de vorm van een Summerschool. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod, zoals: wat zijn de principes van projectmatig werken? Hoe doe je een (effect)onderzoek? Hoe haal je methodisch en gericht lessen en inzichten op binnen een project? Welke bestaande (wetenschappelijke) onderzoeken zijn relevant zijn voor jouw project? Hoe creëer je draagvlak of help je een effectief gebleken aanpak te verduurzamen?