De leer- en onderzoeksomgeving van het projectenlab

Vanuit het programma (programmateam, Bestuurlijke regiegroep en Koersbewakers) worden de projecten uit het projectenlab op alle mogelijke manieren gefaciliteerd met het oog op maximale leeropbrengsten.

Het leren in projectteams wordt gestimuleerd door:

  • het aanbieden van leer- en verdiepingssessies;
  • het beschikbaar stellen van leertools.

Het leren tussen projectteams onderling wordt gestimuleerd door:

  • het organiseren van projectleidersbijeenkomsten;
  • het verbinden van projecten die onderlinge raakvlakken hebben.

Het doen van gericht onderzoek binnen projecten wordt gestimuleerd door:

  • de teams te adviseren hoe ze een effectief onderzoek het best kunnen inrichten.

De lerende praktijk wordt verbonden met de bestuurlijke en de beleidslaag door:

  • het organiseren van praktijkbezoeken waarbij leden van de Bestuurlijke regiegroep en beleidsmakers op bezoek gaan bij een project.

Voor meer informatie over iedere activiteit afzonderlijk: zie de links bovenaan deze pagina.