Onderzoeken en leren

De kern van het programma Koers en kansen is om al experimenterend te leren hoe de sanctie-uitvoering kan worden verbeterd, zodat de kans op recidive van ex-delinquenten afneemt en het vermogen om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de uitvoeringspraktijk groter wordt. Het ‘experimenterende leren’ gebeurt binnen (clusters van) lokale projecten, maar ook op programma-niveau.

Inzichten op verschillende niveaus

De projecten die binnen Koers en kansen geselecteerd zijn moeten inzichten opleveren in wat in de praktijk van de sanctie-uitvoering effectief is en wat niet. Het kunnen inzichten zijn op projectniveau. Het kunnen project-overstijgende inzichten zijn, die als een rode draad door een cluster van verwante projecten lopen. En het kunnen inzichten zijn op programma-niveau. Al deze inzichten hebben als doel de leervragen van het programma en de vijf thema's waarin het projectenlab is opgedeeld, te beantwoorden.

Wat zijn de werkende principes en waarom?

Een succesvol project één op één elders implementeren is geen primair doel van het programma. Het belangrijkste is dat helder wordt wat de werkende principes van de innovatie zijn en waarom. Op andere plaatsen, door andere organisaties en door andere ontwikkelprogramma’s kunnen deze werkende principes dan worden overgenomen in beleid en de uitvoering. Dit kan eenzelfde vorm hebben als het oorspronkelijke project, maar kan ook een andere vorm hebben, omdat de praktijk elders daarom vraagt.

Breed toepasbare verbeteringen

Waar binnen het projectenlab van Koers en kansen nieuwe manieren van (samen)werken op kleine schaal en tijdelijk uitgeprobeerd worden, streeft het programma (het programmateam, de Bestuurlijke regiegroep en de Koersbewakers) ernaar om uit al deze experimenten inzichten op te halen die breed toegepast kunnen worden om de sanctie-uitvoering duurzaam te verbeteren.

Maximale leeropbrengsten

Het programma zorgt op drie manieren voor maximale leeropbrengsten:

  • De leer- en onderzoeksomgeving van het projectenlab
    Het programma creëert een leeromgeving voor de projecten, zodat de projectteams methodisch te werk kunnen gaan bij de project-uitvoering, maximaal kunnen leren, zo nodig de koers bij te sturen en opgedane lessen gericht op te halen.
  • Onderzoeken en leren op programma-niveau
    Het programma zorgt ervoor dat project-overstijgende, overkoepelende analyses worden uitgevoerd, waardoor de leervragen van het programma optimaal kunnen worden beantwoord.
  • De Koers en kansen-toolbox
    Het programma zorgt voor het ontwikkelen van tools met als doel de effectiviteit van sanctiebeleid en sanctie-uitvoering inzichtelijk te maken en waar mogelijk te vergroten.