85 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Van zaakgericht naar persoonsgericht

Instanties nemen de cliënt (en diens levensloop) als vertrekpunt voor hun interventies. Hun doel is een continue en integrale ...

Publicatie | 17-02-2017

Gemeente als middelpunt

Gemeenten worden het middelpunt met burgemeesters als regisseurs. Inbedding van de sanctie in gemeentelijke voorzieningen is ...

Publicatie | 17-02-2017

Extramuralisering

Sancties in de maatschappij komen in de plaats van opsluiting.  Justitiële inrichtingen gaan met gedetineerden naar buiten en ...

Publicatie | 17-02-2017

Uberisering

Een van de belangrijkste middelen waarmee we recidive kunnen beperken, is werk. Uberisering introduceert een nieuwe en ...

Publicatie | 17-02-2017

Technologische ontwikkelingen

De huidige technologische vernieuwingen maken het mogelijk dat mensen beter regie kunnen voeren over hun leven, bijvoorbeeld ...

Publicatie | 16-02-2017

Emancipatie

We willen recht doen aan slachtoffers en criminaliteit tegengaan of voorkomen dat een dader recidiveert. Inmiddels heeft aandacht ...

Publicatie | 16-02-2017

Segregatie

De belangrijkste scheidslijnen in de samenleving zijn opleidingsniveau en inkomen. Maar ook waardeoriëntaties als religie vormen ...

Publicatie | 14-02-2017

Protocollen en burocratie

Professionals vinden de toename van protocollering en bureaucratie in de afgelopen jaren vooral een negatieve ontwikkeling. ...

Publicatie | 14-02-2017

Privacy

Privacy is en wordt een steeds belangrijker maatschappelijk onderwerp. Veel professionals in het sociaal-justitiële domein vinden ...

Publicatie | 14-02-2017

Individualisering

Individualisering is een proces dat al anderhalve eeuw gaande is, maar dat sinds de tweede wereldoorlog duidelijke ...

Publicatie | 14-02-2017