Wie kan een projectvoorstel indienen?

Heb je een innovatief idee dat in de lijn ligt van wat we met een opengestelde, nieuwe experimenten-ronde beogen? Voldoet je projectvoorstel aan de daaraan gestelde criteria? Dan kijken we uit naar je aanmelding. Het maakt niet uit vanuit welke organisatie je dat doet.

Een belangrijk criterium is wel dat het projectvoorstel domein-overstijgend moet zijn: het moet een brug slaan tussen minimaal twee partners uit verschillende domeinen, zoals het justitie- en veiligheidsdomein, de zorg, het onderwijs, het sociaal domein, gemeent(en), het bedrijfsleven of slachtofferorganisaties. Voordat je je projectvoorstel indient moeten alle partijen waarmee je wil gaan samenwerken zich aan het projectvoorstel hebben gecommitteerd. Ook moet er co-financiering zijn voor een deel van de voorziene kosten.