Eindrapportage Doorontwikkeling nazorg gemeente Leidschendam-Voorburg

Van december 2018 tot december 2020 liep in Leidschendam-Voorburg de Koers en kansen-pilot Doorontwikkeling nazorgaanpak ex-gedetineerden. Binnen dit project is onderzoek gedaan naar de nazorgaanpak zoals die was en naar mogelijkheden om die effectiever te maken. Op basis hiervan is de nazorgaanpak voor terugkerende gedetineerden doorontwikkeld om zo bij hen de kans op recidive te verminderen. Lees de resultaten en aanbevelingen in dit eindrapport.