De Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie: In de praktijk' en het Bestuurlijk akkoord 'Re-integratie (ex-)gedetineerde burgers'

De Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie: In de praktijk' (eerste versie uit december 2019; herziene tweede versie, augustus 2021) is de praktische uitwerking van het Bestuurlijk akkoord ‘Re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers’ van juli 2019. In het Bestuurlijk akkoord hebben DJI, de reclassering en de gemeenten afgesproken actief en vanaf dag één van detentie met elkaar te gaan samenwerken. Dit is nodig voor een effectieve en veilige re-integratie van gedetineerden. In de handreiking worden de bestuurlijke afspraken vertaald naar de praktijk en geillustreerd met diverse praktijkvoorbeelden.