ForFACT: patiënt beter in beeld, van delict naar zorg

In dit onderzoeksrapport is de patiëntenpopulatie beschreven van twee ForFACT-teams van Kairos, een specialistische zorginstelling voor ambulant forensisch-psychiatrische behandeling en onderdeel van de Pompestichting. Het doel van het onderzoek was om verbeterpunten te vinden voor de zorg aan deze complexe doelgroep, mogelijk ook voor ForFACT-teams elders.

De aanbevelingen uit het rapport zijn opgedeeld in vijf verschillende domeinen: demografie, recidiverisico, diagnostiek, zorg en context. Een overzichtstabel van de belangrijkste aanbevelingen vind je vanaf pagina 61 van het rapport.