Een plan- en procesevaluatie van tien Koers en kansenpilots die zijn gericht op de re-integratie van exgedetineerden

Deze onderzoeksrapportage is een plan- en procesevaluatie van tien Koers en kansen-pilots die specifiek zijn gericht op de re-integratie van ex-gedetineerden en de continuïteit van de zorg en begeleiding die zij nodig hebben. Het doel van het onderzoek is leerervaringen te verzamelen en de succesvolle aspecten van de pilots te benoemen zodat die een plek kunnen krijgen in de staande praktijk van de sanctieuitvoering, zowel in de pilotregio als elders. Belangrijke les: neem de ruimte om te pionieren, maar werk expliciet.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau EMMA in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).