Re-integratiebeleid en recidive: lessen uit internationaal onderzoek

In deze notitie geven de onderzoekers een overzicht van wat internationaal onderzoek zegt over de relatie tussen  recidive en de leefgebieden werk, opleiding, huisvesting en schulden en reclasseringstoezicht. Er is de nodige samenhang, al valt die moeilijk te vangen in bewezen causale verbanden.