Infographic over het Huis van Herstel

De kernpunten van de pilot Huis van Herstel zijn in deze infographic, bedoeld voor professionals, samengevat.
In het Huis van Herstel krijgen gedetineerden in de laatste fase van detentie extra zorg en begeleiding omdat ze complexe problemen op meerdere leefgebieden ervaren. Alles is erop gericht om na het uitzitten van de straf beter te kunnen functioneren in de samenleving en niet opnieuw in de fout te gaan.