Intervisie- en inspiratiedocument lokale PGA

Veel gemeenten werken met veiligheids- en zorgpartners samen volgens de zogenoemde lokale Persoonsgerichte aanpak (PGA). Een aanpak voor inwoners die steeds weer zorgen voor overlast en criminaliteit. Inwoners die niet één probleem hebben maar vele.
In Midden-Nederland is voor de PGA een impulsprogramma ontwikkeld met leer- en interventiesessies. Het bleek een manier om vastgelopen, complexe cases vlot te trekken.
Dit document is bedoeld als handvat om zelf dergelijke intervisie-sessies op te zetten. Ook los daarvan kan het PGA-professionals inspireren en steunen bij eigen complexe PGA-casuÏstiek.