Eindrapport COSA in vrijwillig kader

In dit eindrapport wordt de pilot COSA in vrijwillig kader besproken. Naast een beschrijving van het project en de verschillende fases daarin. Zo ook de fase van monitoring en borging. Ook wordt stilgestaan bij leerervaringen: wat ging andrs dan verwacht en welke lessen zin daaruit te halen.