Sheets keynote Albert Jan Kruiter, afsluitend webinar, Congresweek Koers en kansen 2020

Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden, verzorgde de keynote tijdens het afsluitende webinar van de Congresweek Koers en kansen 2020 dat in het teken stond van het thema Leren verzilveren. Hij sprak onder meer over de drie ordes van leren van Argyris en het nut van financieringsmodellen als aanjager voor innovatie.