Levenslange obstakels. Een levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg

In dit rapport beschrijven de onderzoekers de ontwikkelingen in het leven van 120 licht verstandelijk beperkte jongeren die in 2009 een jeugdreclasseringsmaatregel bij de William Schrikker Groep hebben afgerond van minimaal anderhalf jaar.

In 2018 werd dit retrospectieve onderzoek gestart. Het is een levensloopstudie naar justitiële- en demografische gebeurtenissen en ook naar contacten met de volwassenreclassering.

De levensloop van deze jongeren blijkt geplaveid met problemen en ingewikkeldheden. In 2009 kampten zij met multiproblematiek, in hun volwassenheid worstelt het merendeel van hen hier nog steeds mee. Het gaat daarbij om belangrijke maatschappelijke levensdomeinen als wonen, werken, financiën, geestelijke gezondheid, middelengebruik en vrijetijdsbesteding, maar ook om contacten met politie en justitie. Twee derde van de onderzoekspopulatie recidiveert een of meerdere keren. En ze krijgen lang niet altijd de juiste of voldoende zorg.