TNO-rapport Systeemanalyse Recidive en het Marvel-recidive-model

Het rapport beschrijft de achtergrond en aanleiding om een recidive-model te willen ontwikkelen, de methodiek die is gebruikt en de resultaten. De verschillende variabelen in het model, de gebruikte symbolen en de opdeling in clusters worden nader uitgelegd. Het model is ontwikkeld door TNO volgens de Marvel-methode in opdracht van het programma Koers en kansen. Het is een dynamisch model en zal op basis van nieuwe inzichten voortdurend in ontwikkeling blijven.