Het MKBA-Kompas - het rapport

In dit rapport treft je achtergrondinformatie aan over de ontwikkeling en de toepassing van het MKBA-Kompas.
Het MKBA-Kompas is een model van eisen, waarmee helder wordt aan welke voorwaarden een project moet voldoen wil het geanalyseerd kunnen worden op maatschappelijke kosten en baten (MKBA). Het Kompas is een uitbreiding van de Checklist MKBA, op basis van inzichten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk.