COSA VK Business Case

In deze business case, gebaseerd op een fictieve, maar realistische casus, zijn de juridische en maatschappelijke kosten van een zedenrecidive afgezet tegen de kosten van de COSA VK-aanpak. Hieruit blijkt dat iedere euro die aan een COSA VK-aanpak wordt uitgegeven een besparing lijkt op te leveren van 4,5 euro. Dit is in lijn met internationale kosten- batenanalyses van COSA