Het Marvel-recidive-model en de vijf feedbackclusters

Dit document geeft het Marvel-recidive-model visueel weer: in zijn geheel en opgedeeld in de vijf afzonderlijke clusters. Ook is een overzicht toegevoegd van alle variabelen die in het model zijn opgenomen. Voor bijbehorende literatuurreferenties: zie het rapport Systeemanalyse Recidive en het Marvel-recidive-model, bijlage A en B.
Het model is ontwikkeld door TNO volgens de Marvel-methode in opdracht van het programma Koers en kansen. Het is een dynamisch model en zal op basis van nieuwe inzichten voortdurend in ontwikkeling blijven.