Marvel Recidivemodel en de vijf clusters, mei 2020

Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering gaf TNO de opdracht om, samen met een groep wetenschappers en experts, een recidive-model te ontwikkelen, waarin de relevante recidive-variabelen een plek krijgen én op een inzichtelijke manier in beeld wordt gebracht hoe ze op elkaar inwerken. Het resultaat is een model dat kennis uit diverse vakgebieden integreert en een gedeeld beeld van de recidive-problematiek weergeeft. Om het model overzichtelijk weer te geven is het in vijf delen opgeknipt, de zogenoemde feedbackclusters.
Een gebruikerstool is in ontwikkeling.