Monitor van de Persoonsgerichte aanpak

De monitor van de Persoonsgerichte aanpak (PGA) is ontwikkeld om de vakbekwaamheid van PGA-professionals te ondersteunen en om meer zicht te krijgen op de resultaten en effecten van de PGA. Met behulp van deze monitor kunnen PGA-experts op een eenvoudige en eenduidige manier meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden. Op basis hiervan is het mogelijk om een beter gezamenlijk plan van aanpak te maken voor en met de PGA-cliënt. Daarnaast krijgen de PGA-professionals zicht op de voortgang en resultaten van al hun inspanningen.
De monitor is ontwikkeld door een werkgroep met professionals van de gemeenten Almere, De Ronde Venen, Hilversum, Houten, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist, politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, de Zorg – en Veiligheidshuizen van Gooi en Vechtstreek Flevoland en Regio Utrecht en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.

Wil je de PGA-monitor gebuiken?

Om de PGA-monitor goed te kunnen gebruiken, is een training vereist.
Door de coronacrisis zijn deze bijeenkomsten nu niet mogelijk.
Om een alternatief te kunnen bieden, worden webinars gegeven.
Een van deze webinars is te bekijken via de website van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Kijk bij Praktische tools voor gebruik van de PGA.
N.B. gebruik daarbij niet de browser Internet Explorer.

Andere nuttige tools die daar te bekijken en te downloaden zijn en helpen om de PGA-monitor goed te kunnen gebruiken zijn:

  • een animatie ter introductie van de PGA-monitor

en voor gemeenten die (nog) geen digitaal PGA-cliëntvolgsysteem gebruiken:

  • een blanco, interactief PGA-scoreformulier inclusief rapportage-tool;
  • een korte instructiefilm over het invullen van het interactieve PGA-score-formulier en de PGA-rapportage-tool;
  • een handleiding voor hoe het interactieve PGA-score-formulier en de PGA-rapportage-tool ingevuld moet worden;
  • een voorbeeld van een PGA-scoreformulier en de rapportagetool, ingevuld met fictieve cliëntgegevens ;
  • een sjabloon voor de (half)jaarlijkse PGA-rapportage.