Monitor van de Persoonsgerichte aanpak

De monitor van de Persoonsgerichte aanpak (PGA) is ontwikkeld om de vakbekwaamheid van PGA-professionals te ondersteunen en om meer zicht te krijgen op de resultaten en effecten van de PGA. Met behulp van deze monitor kunnen PGA-experts op een eenvoudige en eenduidige manier meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden. Op basis hiervan is het mogelijk om een beter gezamenlijk plan van aanpak te maken voor en met de PGA-cliënt. Daarnaast krijgen de PGA-professionals zicht op de voortgang en resultaten van al hun inspanningen.
De monitor is ontwikkeld door een werkgroep met professionals van de gemeenten Almere, De Ronde Venen, Hilversum, Houten, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist, politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, de Zorg – en Veiligheidshuizen van Gooi en Vechtstreek Flevoland en Regio Utrecht en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.