De opgave aan tafel

Martijn van de Steen van het NSOB nam samen met collega’s Myrthe van Delden en Eline van Schaik een kijkje in de keuken van diverse programma’s op het terrein van justitie en veiligheid, waaronder Koers en kansen. Hoe werken de programma’s aan een maatschappelijke opgave? Waar lopen ze tegenaan en wat hebben ze nodig?
In hun essay ‘De opgave aan tafel’ beschrijven ze de patronen die ze hebben waargenomen in opgavegericht werken en koppelen daar adviezen aan.