Factsheet Werkalliantie (semi)gedwongen kader - reclassering

Beknopte uitleg over de werkalliantie, de tijdelijke en doelgerichte interactie tussen cliënt en professional. De factsheet is een uitgave van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.