Onderzoeksrapport (Na)zorg werkgestraften Kennemerland

Bij de gemeenten in de regio Kennemerland is een verkennende studie gedaan naar de behoefte, het aanbod en beleid op het terrein van gemeentelijke (na)zorg aan werkgestraften. De bestaande gemeentelijke nazorg is vooral gericht op (ex)gedetineerden. De indruk bestond dat ook veel werkgestraften, net als (ex)gedetineerden, kampen met meervoudige problematiek en dat ook bij hen de kans groot is dat ze meerdere malen in aanraking komen met justitie. Maar de groep werkgestraften was bij de gemeenten nauwelijks in beeld.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het programma Koers en kansen door de DSP-groep in opdracht van het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) Kennemerland, in samenwerking met de Reclassering Nederland (RN) en Fivoor Reclassering.