Een har(d)t verhaal - Resultaten van een pilotstudie naar de toepassing van een verhalende methodiek in drie Justitiele Jeugdinrichtingen

In dit rapport staan de resultaten en aanbevelingen van de pilot Jouw levensloop centraal. In deze pilot is een verhalende methodiek, gericht op jongeren in drie Justitiele Jeugdinrichtingen, ontwikkeld en onderzocht.