Procesevaluatie Social Impact Bond Werk na detentie, Impact R&D, oktober 2018

Dit rapport bevat een procesevaluatie van de Social Impact Bond 'Werk na detentie'.
De evaluatie gaat over de voorbereiding en de uitvoering van de arbeidstoeleidingsinterventie in de periode vanaf de officiele start van de SIB op 1 mei 2016 tot en met mei 2018.
In dit onderzoek is nagegaan:

  1. hoe de SIB-constructie is vormgegeven en of een dergelijke constructie ook voor toekomstige pilots ingezet kan worden en
  2. hoe de arbeidstoeleidingsinterventie is uitgevoerd.

Het rapport gaat niet over de resultaten van de arbeidstoeleidingsinterventie. De effectevaluatie wordt separaat uitgevoerd door onderzoekbureau Panteia en zal naar verwachting verschijnen in de zomer van 2021.